ZESPÓŁ PRZEJDŹ NIŻEJ

Poznaj nasz zespół


Dr n. med. Leszek Cwalina W 1990 roku ukończył stomatologię na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 1990-2000 był nauczycielem akademickim w Zakładzie Ortodoncji na Akademii Medycznej. W tym czasie uzyskał specjalizację I stopnia ze stomatologii zachowawczej (1993 rok), specjalizację II stopnia z zakresu ortodoncji (1996 rok) oraz tytuł doktora nauk medycznych (1999 rok).

Przez cały okres swojej działalności zawodowej zajmuje się ortodontycznym leczeniem dzieci i dorosłych. Długoletnie doświadczenie oraz ustawiczne kształcenie specjalistyczne w kraju i za granicą pozwala mu na rzetelną i konkretną ocenę każdego leczonego przypadku.
Dr Agnieszka Cwalina Jest absolwentką Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Po uzyskaniu specjalizacji ze stomatologii ogólnej rozpoczęła specjalizację z pedodoncji. Pracowała z dziećmi w szkole podstawowej, a później także w poradni dla dzieci do lat 7. Od 2004 roku oddaje się całkowicie ogromnej pasji jaką jest ortodoncja, szkoląc się ustawicznie na wielu szkoleniach i kursach. Jako jedna z niewielu lekarzy w województwie Podlaskim zajmuje się leczeniem schorzeń ze strony stawu skroniowo-żuchwowego, a także stomatologią funkcjonalną, pozwalającą na uzyskanie prawidłowej okluzji. Udaje jej się to dzięki naukom odbytym podczas prestiżowych kursów FACE, prowadzonych przez wybitnych lekarzy z Hiszpanii. Dr n.med. Dorota Dziemiańczyk - Pakieła Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku w 1995 roku. Na początku swojej pracy zawodowej była związana z Kliniką Chirurgii Szczękowo Twarzowej i Plastycznej UMB, gdzie pełniła funkcję adiunkta, obecnie jest kierownikiem oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku. Uzyskała tytuł specjalisty z zakresu chirurgii stomatologicznej (1999) i chirurgii szczękowo-twarzowej (2005), otrzymała tytuł doktora nauk medycznych (2004) na podstawie rozprawy ”Ocena wydzielania i składu śliny u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym błony śluzowej jamy ustnej”.

Uczestniczy w wielu kursach i stażach w kraju i na świecie. Autorka licznych prac i doniesień naukowych w fachowych czasopismach polskich i zagranicznych. Od kilku lat szczególnie interesuje się zaawansowanymi mikrochirurgicznymi technikami operacyjnymi w onkologii. Dzięki wybitnym zdolnościom manualnym doskonale spełnia się również w zabiegach chirurgii ortognatycznej, stomatologicznej, implantologicznej i periodontologicznej.
Dr Grzegorz Pakieła Ukończył studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku w 1995 roku. Przez 10 lat pracował jako asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej AMB. W 1999 roku uzyskał specjalizację I stopnia ze stomatologii zachowawczej, a w 2005 roku z protetyki. Wiedzę zawodową zdobywa i poszerza uczestnicząc w licznych kursach w kraju i zagranicą. Jest autorem i współautorem artykułów i doniesień zjazdowych. Zawodowo związany z Ostrołęką i Białymstokiem. W codziennej działalności zajmuje się leczeniem protetycznym i implantoprotetycznym, odbudową estetyczną zębów, zwracając szczególną uwagę na planowanie i racjonalną wizję możliwych efektów zespołowego postępowania, uwzględniających indywidualne potrzeby pacjenta. Lek.dent. Izabela Cwalina Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczestniczka wielu szkoleń krajowych i zagranicznych związanych z ortodoncją. Na bieżąco kształci się, biorąc przykład ze swoich rodziców, poznając najnowocześniejsze techniki leczenia. Od 2019 roku studentka programu Master of Science in Orthodontics na austriackiej uczelni w Krems pod Wiedniem. Lek.dent. Paulina Mazur-Kowejsza Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zajmuje się leczeniem zachowawczym naszych pacjentów. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej nadając nowy, atrakcyjny uśmiech oraz kształt anatomiczny zębów. Dzięki leczeniu zespołowemu wykonuje funkcjonalną przebudowę zwarcia. Lek.dent. Mateusz Kowejsza Ukończył kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zajmuje się leczeniem stadardowych jak i nietypowych przypadków endodontycznych przy pomocy specjalistycznego mikroskopu. W tym celu uczestniczy w wielu szkoleniach dotyczących leczenia kanałowego pod mikroskopem.
Dr n. med. Leszek Cwalina
W 1990 roku ukończył stomatologię na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 1990-2000 był nauczycielem akademickim w Zakładzie Ortodoncji na Akademii Medycznej. W tym czasie uzyskał specjalizację I stopnia ze stomatologii zachowawczej (1993 rok), specjalizację II stopnia z zakresu ortodoncji (1996 rok) oraz tytuł doktora nauk medycznych (1999 rok).

Przez cały okres swojej działalności zawodowej zajmuje się ortodontycznym leczeniem dzieci i dorosłych. Długoletnie doświadczenie orazustawiczne kształcenie specjalistyczne w kraju i za granicą pozwala mu na rzetelną i konkretną ocenę każdego leczonego przypadku.
Dr Agnieszka Cwalina
Jest absolwentką Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Po uzyskaniu specjalizacji ze stomatologii ogólnej rozpoczęła specjalizację z pedodoncji. Pracowała z dziećmi w szkole podstawowej, a później także w poradni dla dzieci do lat 7. Od 2004 roku oddaje się całkowicie ogromnej pasji jaką jest ortodoncja, szkoląc się ustawicznie na wielu szkoleniach i kursach. Jako jedna z niewielu lekarzy w województwie Podlaskim zajmuje się leczeniem schorzeń ze strony stawu skroniowo-żuchwowego, a także stomatologią funkcjonalną, pozwalającą na uzyskanie prawidłowej okluzji. Udaje jej się to dzięki naukom odbytym podczas prestiżowych kursów FACE, prowadzonych przez wybitnych lekarzy z Hiszpanii.
Dr n.med.
Dorota Dziemiańczyk – Pakieła
Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku w 1995 roku. Na początku swojej pracy zawodowej była związana z Kliniką Chirurgii Szczękowo Twarzowej i Plastycznej UMB, gdzie pełniła funkcję adiunkta, obecnie jest kierownikiem oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku. Uzyskała tytuł specjalisty z zakresu chirurgii stomatologicznej (1999) i chirurgii szczękowo-twarzowej (2005), otrzymała tytuł doktora nauk medycznych (2004) na podstawie rozprawy ”Ocena wydzielania i składu śliny u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym błony śluzowej jamy ustnej”. 

Uczestniczy w wielu kursach i stażach w kraju i na świecie. Autorka licznych prac i doniesień naukowych w fachowych czasopismach polskich i zagranicznych. Od kilku lat szczególnie interesuje się zaawansowanymi mikrochirurgicznymi technikami operacyjnymi w onkologii. Dzięki wybitnym zdolnościom manualnym doskonale spełnia się również w zabiegach chirurgii ortognatycznej, stomatologicznej, implantologicznej i periodontologicznej.
Dr Grzegorz Pakieła
Ukończył studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku w 1995 roku. Przez 10 lat pracował jako asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej AMB. W 1999 roku uzyskał specjalizację I stopnia ze stomatologii zachowawczej, a w 2005 roku z protetyki. Wiedzę zawodową zdobywa i poszerza uczestnicząc w licznych kursach w kraju i zagranicą. Jest autorem i współautorem artykułów i doniesieńzjazdowych. Zawodowo związany z Ostrołęką i Białymstokiem.W codziennej działalności zajmuje się leczeniem protetycznym i implantoprotetycznym, odbudową estetyczną zębów, zwracając szczególną uwagę na planowanie i racjonalną wizję możliwych efektów zespołowego postępowania, uwzględniających indywidualne potrzeby pacjenta.
Lek.dent. Mateusz Kowejsza

Ukończył kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zajmuje się leczeniem stadardowych jak i nietypowych przypadków endodontycznych przy pomocy specjalistycznego mikroskopu. W tym celu uczestniczy w wielu szkoleniach dotyczących leczenia kanałowego pod mikroskopem.

Lek.dent. Paulina Mazur-Kowejsza
Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zajmuje się leczeniem zachowawczym naszych pacjentów. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej nadając nowy, atrakcyjny uśmiech oraz kształt anatomiczny zębów. Dzięki leczeniu zespołowemu wykonuje funkcjonalną przebudowę zwarcia.
Lek.dent. Izabela Cwalina
Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczestniczka wielu szkoleń krajowych i zagranicznych związanych z ortodoncją. Na bieżąco kształci się, biorąc przykład ze swoich rodziców, poznając najnowocześniejsze techniki leczenia. Studentka programu Master of Science in Orthodontics na austriackiej uczelni w Krems pod Wiedniem. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Od wielu lat wykonujemy usługi na najwyższym poziomie w Białymstoku i Łomży. Zadbamy o uśmiechy naszych pacjentów w miłej i bezstresowej atmosferze. Zajmujemy się ortodoncją, stomatologią funkcjonalną, stomatologią zachowawczą i estetyczną, endodoncją, chirurgią stomatologiczną oraz protetyką.