Witamy w Ortho-Dent


Od wielu lat wykonujemy usługi na najwyższym poziomie w Białymstoku i Łomży. Zadbamy o uśmiechy naszych pacjentów w miłej i bezstresowej atmosferze. Zajmujemy się ortodoncją, stomatologią funkcjonalną, stomatologią zachowawczą i estetyczną, endodoncją, chirurgią stomatologiczną oraz protetyką.  

W Białymstoku pracujemy na najnowocześniejszych czterech stanowiskach firmy VITALI oraz sprzęcie, wykorzystując najlepsze materiały. Od niedawna znajdujemy się w nowej lokalizacji, w samym centrum miasta, aby być bliżej naszych pacjentów.  

W Łomży zapraszamy Państwa do nowego gabinetu z trzema stanowiskami oraz możliwością leczenia zachowawczego zębów. 

Najważniejszym elementem naszego gabinetu są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i powiększający się zespół lekarzy, aby świadczyć usługi na każdym etapie leczenia i zapewnić profesjonalną opiekę zespołową. Każdy z nas nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i zjazdach krajowych oraz międzynarodowych. Razem jako zespół z przyjemnością pomożemy Państwu na wielu płaszczyznach stomatologii. 

Jakie usługi oferujemy?


Poznaj nasz zespół


Dr n. med. Leszek Cwalina

W 1990 roku ukończył stomatologię na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 1990-2000 był nauczycielem akademickim w Zakładzie Ortodoncji na Akademii Medycznej. W tym czasie uzyskał specjalizację I stopnia ze stomatologii zachowawczej (1993 rok), specjalizację II stopnia z zakresu ortodoncji (1996 rok) oraz tytuł doktora nauk medycznych (1999 rok).

Przez cały okres swojej działalności zawodowej zajmuje się ortodontycznym leczeniem dzieci i dorosłych. Długoletnie doświadczenie orazustawiczne kształcenie specjalistyczne w kraju i za granicą pozwala mu na rzetelną i konkretną ocenę każdego leczonego przypadku.

Dr Agnieszka Cwalina

Jest absolwentką Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Po uzyskaniu specjalizacji ze stomatologii ogólnej rozpoczęła specjalizację z pedodoncji. Pracowała z dziećmi w szkole podstawowej, a później także w poradni dla dzieci do lat 7. Od 2004 roku oddaje się całkowicie ogromnej pasji jaką jest ortodoncja, szkoląc się ustawicznie na wielu szkoleniach i kursach. Jako jedna z niewielu lekarzy w województwie Podlaskim zajmuje się leczeniem schorzeń ze strony stawu skroniowo-żuchwowego, a także stomatologią funkcjonalną, pozwalającą na uzyskanie prawidłowej okluzji. Udaje jej się to dzięki naukom odbytym podczas prestiżowych kursów FACE, prowadzonych przez wybitnych lekarzy z Hiszpanii.

Dr n.med. Dorota Dziemiańczyk – Pakieła

Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku w 1995 roku. Od początku swojej pracy zawodowej związana z Kliniką Chirurgii Szczękowo Twarzowej i Plastycznej UMB, gdzie obecnie pełni funkcję adiunkta. Uzyskała tytuł specjalisty z zakresu chirurgii stomatologicznej (1999) i chirurgii szczękowo-twarzowej (2005), otrzymała tytuł doktora nauk medycznych (2004) na podstawie rozprawy ”Ocena wydzielania i składu śliny u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym błony śluzowej jamy ustnej”. 

Uczestniczy w wielu kursach i stażach w kraju i na świecie. Autorka licznych prac i doniesień naukowych w fachowych czasopismach polskich i zagranicznych. Od kilku lat szczególnie interesuje się zaawansowanymi mikrochirurgicznymi technikami operacyjnymi w onkologii. Dzięki wybitnym zdolnościom manualnym doskonale spełnia się również w zabiegach chirurgii ortognatycznej, stomatologicznej, implantologicznej i periodontologicznej.

Dr Grzegorz Pakieła

Ukończył studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku w 1995 roku. Przez 10 lat pracował jako asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej AMB. W 1999 roku uzyskał specjalizację I stopnia ze stomatologii zachowawczej, a w 2005 roku z protetyki. Wiedzę zawodową zdobywa i poszerza uczestnicząc w licznych kursach w kraju i zagranicą. Jest autorem i współautorem artykułów i doniesieńzjazdowych. Zawodowo związany z Ostrołęką i Białymstokiem.W codziennej działalności zajmuje się leczeniem protetycznym i implantoprotetycznym, odbudową estetyczną zębów, zwracając szczególną uwagę na planowanie i racjonalną wizję możliwych efektów zespołowego postępowania, uwzględniających indywidualne potrzeby pacjenta.

Lek.dent. Izabela Cwalina

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczestniczka wielu szkoleń krajowych i zagranicznych związanych z ortodoncją. Na bieżąco kształci się, biorąc przykład ze swoich rodziców, poznając najnowocześniejsze techniki leczenia. Studentka programu Master of Science in Orthodontics na austriackiej uczelni w Krems pod Wiedniem. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Lek.dent. Paulina Mazur

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zajmuje się leczeniem zachowawczym naszych pacjentów. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej nadając nowy, atrakcyjny uśmiech oraz kształt anatomiczny zębów. Dzięki leczeniu zespołowemu wykonuje funkcjonalną przebudowę zwarcia.

Aneta Kozłowska

Ukończyła Policealną Szkołę Medyczną na kierunku Asystentka Stomatologiczna. W zawodzie pracuje 14 lat. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez czynny udział w szkoleniach i kursach tematycznych. Stanowi wsparcie dla lekarza i dba o dobry wizerunek w gabinecie oraz dobry kontakt z pacjentem. Stwarza atmosferę komfortu i bezpieczeństwa.

Marlena Babicka

Ukończyła Prywatną Szkołę Techniki Dentystycznej w Białymstoku, a także Policealną Szkołę na kierunku higienistka stomatologiczna.

Kontakt


GABINET BIAŁYSTOK


ZAPRASZAMY W DNIACH:

PN: 13.00 – 19.00 WT: 9.00-15.00 ŚR: 13.00 – 19.00 CZW: 13.00 – 19.00 PT: 9.00 – 15.00

ADRES:

ul. Fabryczna 8, lok. U6/U7 (wejście od strony podwórka), 

15-483 Białystok 

TELEFON:

85 732 88 08, 784 776 614

GABINET ŁOMŻA


WIZYTY I KONSULTACJE ORTODONTYCZNE, LECZENIE ZĘBÓW, ENDODONCJA POD MIKROSKOPEM, CHIRURGIA:  
PN: 14.00-18.00 WT: 12.00-18.00 CZW: 13.00-18.00 PT: 14.00-18.00

ADRES:

ul. Szosa Zambrowska 102 lok. 9, 18-400 Łomża

TELEFON:

85 732 88 08 (w godz. pracy gabinetu w Białymstoku)
517 898 547 (Bezpośredni numer do Łomży)

Od wielu lat wykonujemy usługi na najwyższym poziomie w Białymstoku i Łomży. Zadbamy o uśmiechy naszych pacjentów w miłej i bezstresowej atmosferze. Zajmujemy się ortodoncją, stomatologią funkcjonalną, stomatologią zachowawczą i estetyczną, endodoncją, chirurgią stomatologiczną oraz protetyką.