Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna to dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu. Do odtworzenia wykorzystuje się uzupełnienia protetyczne. Mogą one być stałe (niedające się usunąć z ust), lub ruchome (dające się wyjąć z ust), lub kombinowane (protezy ruchome połączone z uzupełnieniami stałymi za pomocą zasuw, zatrzasków, rygli, lub koron teleskopowych). Do uzupełnień protetycznych ruchomych zalicza się m.in. protezy akrylowe, protezy szkieletowe (proteza ruchoma śluzówkowo - ozębnowa), protezy nylonowe, lub acetalowe, a do stałych m.in. korony i mosty (metalowe - lane, licowane porcelaną na podbudowie metalowej oraz pełnoceramiczne ). W obrębie zainteresowań protetyki stomatologicznej znajduje się również rehabilitacja pacjentów po operacjach (onkologicznych, plastycznych) za pomocą protez pooperacyjnych oraz epitez (ektoprotez - protezy nosa, ucha itp.).

 

Najdoskonalej imitują fizjologiczne przenoszenie sił powstających w trakcie żucia na kość. Wszczepy  pozwalają na zatrzymanie szybkiej utraty wyrostka zębodołowego, która następuje na skutek utraty zęba i braku sił oddziałujących w tym miejscu na kość, które wcześniej stymulowały jej przebudowę. Implanty mogą zostać użyte do uzupełnienia różnego typu braków zębowych Ilość implantów koniecznych do wykonania uzupełnienia jest różna w zależności od warunków panujących w jamie ustnej pacjenta, czyli ilości i rozmieszczenia zębów oraz ilości i jakości tkanki kostnej. Konstrukcje mogą być opierane albo wyłącznie na implantach, albo zarówno na implantach jak i zębach naturalnych.

ORTHO-DENT S.C. PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA | UL. FABRYCZNA 8, LOK. U6/U7, 15-483 BIAŁYSTOK | TEL. 85 732 88 08 | 784 776 614

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2018 ORTHO-DENT