Dr n. med. Dorota Dziemiańczyk- Pakieła

Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej

w Białymstoku w 1995 roku. Od początku swojej pracy zawodowej związana z Kliniką Chirurgii Szczękowo Twarzowej i Plastycznej UMB, gdzie w chwili obecnej pełni rolę adiunkta. Uzyskała tytuł specjalisty z zakresu chirurgii stomatologicznej (1999) i chirurgii szczękowo-twarzowej (2005), otrzymała tytuł doktora nauk medycznych (2004) na podstawie rozprawy ” Ocena wydzielania i  składu śliny u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym błony śluzowej jamy ustnej”. Uczestniczy w wielu kursach i stażach w kraju i na świecie. Autorka licznych prac i doniesień naukowych, w fachowych czasopismach polskich i zagranicznych.

 

Od kilku lat szczególnie interesuje się zaawansowanymi mikrochirurgicznymi technikami operacyjnymi w onkologii. Dzięki wybitnym zdolnościom  manualnym  doskonale spełnia się również w zabiegach chirurgii ortognatycznej, stomatologicznej, implantologicznej i periodontologicznej.

ORTHO-DENT S.C. PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA | UL. FABRYCZNA 8, LOK. U6/U7, 15-483 BIAŁYSTOK | TEL. 85 732 88 08 | 784 776 614

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2018 ORTHO-DENT